Over mij

Tijdens mijn schoolcarrière kwam ik tot het besef, dat er weinig aandacht werd besteed aan het emotionele welzijn van leerlingen. De naschoolse activiteiten zijn voornamelijk sportgerelateerd, maar helaas ontbreekt er op emotioneel vlak een heleboel. Zelf was ik me ook nooit bewust van mijn persoonlijke ontwikkeling, voornamelijk op het gebied van zelfliefde en zelfwaardering; hoe belangrijk het is om hierbij stevig in  je schoenen te staan. Vanuit mijn persoonlijke ervaring kan ik stellen, dat er zich vervelende situaties kunnen voordoen, indien dit niet het geval is. De focus lag voornamelijk op het behalen van goede cijfers en een schooldiploma. De wil was wel aanwezig bij de docenten om een luisterend oor te bieden, echter was hier vaak geen tijd voor. Dit gemis aan emotionele begeleiding heb ik persoonlijk ervaren en daarom ben ik ervan overtuigd, dat er aan deze behoefte moet worden voldaan, zodat jongeren beter leren omgaan met zichzelf en met anderen. Deze ervaring motiveerde mij zelf iets hieraan te doen en zo ontstond het idee van Schoolwhatsnext!

Ook in werksituaties heb ik hiermee moeite gehad en bleef in mijn comfortzone hangen. Ik durfde geen initiatieven en verantwoordelijkheden te nemen. Dit zat me dwars, omdat dit niet was, wat ik werkelijk graag wilde, namelijk: mijn eigen bijdrage leveren door anderen te helpen. Het probleem was: waar te beginnen en de angst om zo een grote stap te doen werd groter, waardoor het maar bij een idee bleef. Dit maakte mij droevig, omdat ik me minderwaardig begon te voelen en verstrikt raakte in deze negatieve gedachten. Het vlammetje om anderen te helpen laaide steeds weer op en dat bluste ik weer gauw uit, uit angst om iets te starten. Hier bleef ik mee worstelen, totdat ik me opeens bewust werd van zelfliefde. 

Op een dag besloot ik dat ik niet meer diegene wilde zijn die niet achter haar dromen aan gaat; die alleen maar hard voor anderen werkte, terwijl ik zelf ook hele mooie ideeën heb en in mezelf kon investeren. Vat dit niet te letterlijk op, want alles wat ik voor anderen deed of heb gedaan en nog steeds doe, doe ik uit liefde, maar het was mijn moment om nu voor mezelf op te komen en diegene te worden die ik altijd al wilde zijn.  Op verschillende manieren kwam ik erachter, wat zelfliefde inhoudt.

Het is belangrijk om waarden zoals zelfliefde, zelfrespect mee te krijgen in jouw persoonlijke ontwikkeling. Met de expertise die ik toen miste en hard nodig had, kan Schoolwhatsnext jongeren die hiermee zitten nu de nodige begeleiding bieden in soortgelijke situaties. 

Schoolwhatsnext heeft met deze kennis en ervaring  werkmethodes gebundeld tot zorgvuldig samengestelde pakketten.

Benieuwd naar mijn programma’s? Klik hier