Groepscoaching

  • 10 weken-traject
  • 1x in de week
  •  workshops/trainingen over eigenliefde, persoonlijke ontwikkeling, relaties, sociale media, dagelijkse onderwerpen voor jongeren en meer.

Optie 1: Naschoolse activiteiten op basis van groepsaanbod

Groepsaanbod  

In twee groepen A (onderbouw) en B (bovenbouw/ oud-leerlingen) van 5 gaan de leerlingen een traject aan van tien lessen, waarbij ze gesprekken voeren en leren over zelfliefde, zelfontplooiing, empowering, het omgaan met sociale media, beïnvloeding van anderen (peer pressure), snitch cultuur en nog veel meer. De grootte van de groep waarborgt de veiligheid en de beheersbaarheid. Hierbij krijgen ze ook de gelegenheid om zelf zaken bespreekbaar te maken. Verder wordt er in een werkboek gewerkt aan interactieve themaopdrachten. Per slot van rekening gaat het om hun eigen ontwikkeling. Deze lessenreeks vindt altijd eenmaal in de week plaats, waarbij ze tien weken bezig zijn met het ontwikkelen of ontdekken van bovengenoemde thema’s; het doel hierbij is beter voor zichzelf te leren zorgen en zichzelf (beter) te leren kennen. Verschillende getuigenissen zijn hierbij inbegrepen, die door ervaringsdeskundigen worden verteld, waaronder ikzelf.    

Ter afsluiting van het programma wordt er een presentatie gegeven aan belanghebbenden.