Match en groei

  • leerlingen worden in tweetallen gekoppeld door middel van een formulier, waarbij ze aangeven waar ze aan willen werken.
  •  samenwerking  door middel van opdrachten/oefeningen.
  • zorgt voor de ontwikkeling en versterking van eigen kwaliteiten.

Programma, waarbij 2 deelnemers aan elkaar gekoppeld worden en er zo een combinatie ontstaat van sterke en minder sterke kwaliteiten, met als doel elkaar te helpen, van elkaar te leren en de eigen horizon te verbreden: een vorm van wederzijdse tutoring. De deelnemers geven vooraf in een brief aan welke sterke kwaliteiten ze bezitten en aan welke ze nog willen werken. Deze worden verzameld door de mentor en vervolgens doorgegeven aan de programmamaker.  De programmamaker koppelt de klas- of schoolgenoten aan elkaar, waardoor er een win-winsituatie ontstaat. Deelnemers gaan in gesprek met elkaar en nemen samen deel aan andere activiteiten om te werken aan hun behoeften.