Projectweek Schoolwhatsnext 

  • een week les over zelfliefde, persoonlijke ontwikkeling en nog veel meer.
  • de studenten kiezen zelf drie thema’s en komen op basis daarvan in groepjes bij elkaar.

Er kan ook gekozen worden voor een projectweek! 

Wat houdt de projectweek in? Een volledig pakket voor een of  twee weken, waarbij het gaat over het hoofdthema zelfliefde en alles wat daarmee samenhangt. Er worden enkele onderwerpen door de programmamaker aangeboden, waaruit de leerlingen 3 favoriete onderwerpen kunnen kiezen.  Op basis van de gekozen thema’s worden de leerlingen vervolgens in groepen gesplitst en gaan hiermee aan de slag gedurende een hele week.  

 Ook krijgen de scholieren de mogelijkheid om ook over de andere onderwerpen wat te leren, maar deze worden beknopt besproken. Het is een veilige manier om zo een projectweek te starten, omdat je dan niemand forceert om ergens aan deel te nemen; je kiest zelf een onderwerp uit en dat maakt het zo veilig mogelijk. Om de veiligheid te bevorderen plaatsen wij leerlingen uit dezelfde klas zoveel mogelijk bij elkaar; maar ook is het voor ons van belang dat het in de school veilig blijft en daarom is het juist goed, dat er ook niet-klasgenoten in een groep kunnen zitten. Dit vergroot het saamhorigheidsgevoel tussen de leerlingen op school.